Keris Pusaka

sebab tampaknya bahwa orang itu memiliki kompetensi yang luar umum. ing kaidran bathara brahma terperanjat ngerti putrine tergeltak kecil amargi arep nglairake, dumadakan batari brahma mlebu menyang kamare putrine lan nyeret tangane arjuna. arjuna didorong nganti mulai lan diparentah metu saka kahyangan amarga kesempatan dadi raja widodari wis ladrang keris solo diparentah mulih menyang ngarcapadha. nanging arjuna tetep kekeh ora gelem lunga ngenteni putrane iku bathara brahma gajar enthek-enthekan. ken arok sukses memangku tahta singosari juga menikah dengan ken dedes. padahal saat itu ken luak

...